مرگ و عکس

472492

wwii1439

nagasaki_atomic_bomb_museum_siloutte

دو سه هفته قبل، هفتادمین سالگرد واقعه اتمی هیروشیما و ناکازاکی بود. یکی از  آثار عجیب این بمب‌ها، تصاویری است که اشعه  از جسم انسان‌ها بر روی دیوارها حک کرده بود. دیوارها نقش کاغذ حساس را پیدا کرده  و انسانهایی که لحظه‌ای بعد نابود شده‌اند را تصویر کرده‌اند.


سانتاگ در کتاب On Photography می‌گوید:

As the fascination that photographs exercise is a reminder of"
death, it is also an invitation to sentimentality. Photographs turn
the past into an object of tender regard, scrambling moral
distinctions and disarming historical judgments by the generalized
"pathos of looking at time past.

"شیدایی عکس در یادآوری مرگ است.  دعوتی به احساسی‌بودن نیز. عکس، گذشته را تبدیل به ابژه‌ای ظریف می‌کند و به واسطه‌ تاثر فراگیری که در نگاه به گذشته وجود دارد،  تمایزات اخلاقی و قضاوت‌های تاریخی را بی‌اثر می‌سازد."

photographer is willy-nilly engaged in the enterprise of antiquing
reality, and photographs are themselves instant antiques. The
photograph offers a modern counterpart of that characteristically
romantic architectural genre, the artificial ruin: the ruin which
is created in order to deepen the historical character of a
landscape, to make nature suggestive—suggestive of the past

"عکاس خواه ناخواه واقعیت را به طور مصنوعی از مد رفته جلوه می‌دهد  و خود عکس‌ها هم عتیقه‌های فوری اند. عکس رونوشتی مدرن برای یک ژانر معماری رمانتیک است:  ویرانه ساختگی . ویرانه‌ای که برای تشدید ویژگی تاریخی یک چشم انداز ایجاد می شود، تا طبیعت را گویا کند: گویای گذشته"مرگ در این  تصویر‌های فوری بیش از همیشه به چشم می‌آید. گذشته نیز. لحظه‌ای که ثبت شده است خود عین مرگ بوده است.
چیزی که خود به خود ثبت شده است، از یک سو یک تصویر است  با تمام مشخصاتی که از image making انتظار داریم، و از سوی دیگر به شدت بی‌همتا و غیرقابل تکثیر است و از جهتی دیگر، خودِ مرگ است: اصلا ثبت شده است تا لحظه بعد از آن مرگ باشد.

تفاوت مرگ در این  تصویرها با مرگی که در عکس‌های معمولی وجود دارد شاید این نکته باشد که مرگ در تصویر معمولی  بعد از ثبت تصویر و به خاطر نگاه به گذشته بوجود می آید اما در این تصویر‌ها، مرگ بعد از ثبت تصویر است  و در نگاه به آینده: گذشته‌ای نیست بلکه لحظات آتی، بوی مرگ می‌دهند.

#فلسفه #فلسفه_عکس 

حسین اسکندری [ ۰۶ آبان ۱۳۹۴ ]

ممنونم استاد | (+) |


گوهر گلچین [ ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ ]

عالی بود مثل همیشه.. سپاس


علیرضا حسینی [ ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ ]

درود بر شما همواره سپاس


امید سریری [ ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ]

مطلب تکان دهنده و بسیار قابل تاملی است، سپاس که می نویسید.


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.