دو کارگاه اخیر

"پرتره محیطی در عکاسی مستند" و " پروژ‌ه های عکاسی : اهمیت و ایده‌پردازی" عناوین دو کارگاهی بودند که اخیرا در مشهد برگزار کردم.

در کارگاه پرتره محیطی در عکاسی مستند به موضوعاتی چون اهمیت و ارزش پرتره محیطی در عکاسی مستند، نقش روایت‌گرانه و استعاری آن، هویت سازی، بیان‌گری، حس حضور، استرئوتاپینگ و پرتر‌ه‌های غیر معمول اشاره شد.

21bc6904_7680_4714_994d_470d66e11fdd Shuwei Liu- کارگاه پرتره محیطی

در کارگاه پروژه‌های عکاسی، به اهمیت و ارزش پروژه‌های عکاسی برای هنرمند، تفکر هدفمند برای خلق، پرورش ایده، بررسی ایده، پردازش ایده و تبدیل ایده به اثر نهایی پرداخته شد.

3324851f_b77e_4db2_ac89_2a875e009ed8Nick Brandt- کارگاه پروژه‌های عکاسی

کارگاه "پرتره محیطی" در حاشیه جشنواره خانه دوست مشهد و کارگاه "پروژه های عکاسی" برای اعضای Everyday-Golshahr به صورت رایگان برگزار شد. 

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.